Welkom » Algemene voorwaarden Goud

Algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden –VIP Member GOUD
De hieronder vermelde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het georganiseerde Drive In party van de DSTYD VIP Member Goud (“VIP Member Zilver ”) houder. Zij regelen de verhouding tussen de houder van de VIP Member Zilver enerzijds en DSTYD.

1. DSTYD VIP Member GOUD
DSTYD VIP Member Goud is een Memberkaart van DSTYD. Met deze Memberkaart kan je eventuele aanbiedingen krijgen bij onze georganiseerde Drive in party's en ontvang je informatie over acties die er op dat moment zijn. Een door DSTYD vastgesteld kortingsbedrag geeft recht op een Korting op de entree. Deze Memberkaart is op naam gesteld en leeftijdsgebonden ( Legitimeren is ten alle tijden verplicht ) en geeft recht op een vastgestelde korting bij jou volgende entree aankoop bij DSTYD. Deze kunnen alleen bij aanvang van onze Drive in party worden verstreken.

2. De DSTYD VIP Member Goud aanvragen
De DSTYD VIP Member Goud is verkrijgbaar op onze website. De DSTYD VIP Member Goud   is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan andere personen. De VIP Memberkaart blijft te allen tijde eigendom van DSTYD.

3. Persoonlijke gegevens
Zolang u een geldige VIP Memberkaart in uw bezit heeft, worden jou persoonlijke gegevens geregistreerd in onze databank . Deze persoonsregistratie zal geen gegevens aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit door de wet is toegestaan.

4. Aansprakelijkheid
DSTYD  kan geen aansprakelijkheid erkennen voor ongeautoriseerd gebruik van en frauduleus handelen met de VIP Memberkaart of voor de gevolgen van vertraging bij de vervanging van een zoekgeraakte, gestolen of beschadigde VIP Memberkaart.

6. Verlies of diefstal
In geval van verlies of diefstal van je VIP Memberkaart raden wij je aan dit aan DSTYD te melden. Uw gegevens worden genoteerd. Je ontvangt ter plaatse kosteloos een nieuwe VIP Memberkaart.

7. Beëindiging deelname
De beëindiging van de VIP Memberkaart zal zijn wanneer de vastgestelde datum is verstreken. Klantenservice zal daarvan schriftelijk in kennis te stellen of je wilt verlengen of niet. Als je keuze gevallen is op NIET verlengen zullen wij DSTYD je gegevens verwijderen uit onze database en wordt je uitgeschreven uit het VIP Memberkaart-programma. In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, indien u in strijd handelt met deze voorwaarden, u misbruik maakt van de rechten die u heeft als houder van de VIP Memberkaart, of indien u op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan DSTYD, is DSTYD gerechtigd, onder voorbehoud van al haar overige rechten, je VIP Memberkaart met onmiddellijke ingang in te trekken.
8. Slotbepaling
DSTYD behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. Vanaf de aangezegde wijzigingsdatum vervallen alle voorgaande voorwaarden. De houder van de VIP Memberkaart wordt tijdig op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen. Door gebruik van de VIP Memberkaart na de datum van de wijziging stemt de kaarthouder in met de wijzigingen.